Stichting Loop

Stichting LOOP is het landelijk overkoepelend orgaan voor de podologie en zet zich in voor de kwaliteit van podologie in Nederland. Zij behartigt de belangen van registerpodologen en podoposturaal therapeuten en daarmee het gezamenlijk belang van de podologiebranche. Een registerpodoloog is het erkende paramedische voetspecialist.

De titels zijn beschermd en staan geregistreerd in het landelijk kwaliteitsregister voor podologie.
Stichting LOOP ontwikkelt en ziet toe op de kwaliteit van de voetzorg door registerpodologen en podoposturaal therapeuten.

Namens de registerpodologen en podoposturaal therapeuten is zij de professionele gesprekspartner voor overheid en zorgverzekeraars.

Voetzorg Zaanstreek staat ingeschreven in het register van Stichting Loop.